About White Space

Trải nghiệm khách hàng là điều quan trọng nhất!” Công nghệ, kỹ thuật số tạo nên môi trường mới, kênh bán mới, tăng cơ hội bán hàng, đưa doanh nghiệp tiến đến những mục tiêu kinh doanh lớn hơn với điều kiện cần - mang lại trải nghiệm giá trị sản phẩm vừa ý trong tâm trí khách hàng. White Space là đơn vị cung cấp giải pháp marketing, hiểu rõ cốt lõi của hoạt động tiếp thị, văn hoá hành vi của khách hàng và công nghệ thời đại mới. Chúng tôi luôn mong muốn mang giá trị sản phẩm, dịch vụ đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng trước thị trường lớn hơn, giá trị cao hơn, thử thách nhiều hơn từ tác động mạnh mã mà kỷ nguyên số mang lại.

Jobs by White Space

    Company Website: White Space