About OneTech Asia

OneTech Asia là công ty phần mềm outsource chủ yếu cho thị trường Nhật Bản. OneTech Asia có tầm nhìn trở thành một trong những công ty công nghệ tại Châu Á. Thế mạnh của của OneTech: • Phát triển ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường (VR/AR/MR) trên nền tảng Web/App • Tư vấn, thiết kế và phát triển các ứng dụng Web/Apps trên nền tảng Cloud đặc biệt AWS • Vận hành các hệ thống chạy trên nền tảng Cloud web Các dự án của chúng tôi liên quan AR/VR/MR, Web (Frontend, Backend/AWS), Windows application, Mobile Appli, AI, IoT, …

Jobs by OneTech Asia

      Web Developer (AWS, FrontEnd/BackEnd, Full Stack), QC, Sales IT - OneTech Asia - CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA
Company Website: OneTech Asia