About Mellori

Mellori Education là một startup về công nghệ giáo dục với niềm tin trong tương lai, Việt Nam có thể trở thành một cường quốc về kỹ thuật số. Và Mellori cũng tin rằng giáo dục trực tuyến sẽ là một phương tiện tối ưu giúp Việt Nam tăng tốc để đạt được mục tiêu này. Với đam mê cho giáo dục và công nghệ, Mellori sẽ cung cấp những chương trình học online với nội dung chương trình được phát triển theo xu hướng và nhu cầu của thị trường.

Jobs by Mellori

      Junior Full Stack Engineer - Mellori
Company Website: Mellori