About KAMEREO

KAMEREO - All-in-one supplier powered by technology ---- KAMEREO là nhà phân phối B2B với ứng dụng công nghệ đầu tiên tại Việt Nam, đưa ra giải pháp tối ưu hoá quá trình cung ứng dành cho doanh nghiệp F&B. Chúng tôi cung cấp nguồn hàng đa dạng với mức giá tốt nhất trên thị trường dành cho nhà hàng. ----- KAMEREO is the first B2B food supplier using the power of technology in Vietnam, which is the best solution to optimize purchasing & sourcing process for F&B store owner. We have a wide range of products for your restaurant with the best price on the market.

Jobs by KAMEREO

      Sr./Technical Lead (Java/Kotlin) - KAMEREO
Company Website: KAMEREO