About Invincix Vietnam

INVINCIX là công ty phát triển sản phẩm và kỹ thuật phần mềm tập trung vào chất lượng và tính khả dụng của sản phẩm để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng. Chúng tôi chuyên về ứng dụng doanh nghiệp end-to-end và phát triển sản phẩm, phát triển ứng dụng di động, phân tích dữ liệu và triển khai độc lập trên đám mây. Chúng tôi tin rằng bằng cách tập trung vào các quy trình của khách hàng và các vấn đề chính, sẽ giúp chúng tôi khám phá ra một cách tiếp cận mới hơn. Mục tiêu là thay thế và cải thiện chi phí và công nghệ hiện có để mang lại lợi nhuận cao hơn cho khoản đầu tư. Cách tiếp cận này nhằm mục đích quản lý sự thay đổi một cách linh hoạt cho khách hàng. Mô hình phân phối tiên tiến là một lựa chọn nổi bật để chúng tôi phân phối với sự khác biệt sẽ đảm bảo tăng tốc độ và chất lượng của phần mềm. Việc xoay vòng nhanh chóng theo phương pháp của chúng tôi cung cấp một đề xuất giá trị thú vị cho khách hàng ngay cả trong những hạn chế về ngân sách CNTT. Chúng tôi nhấn mạnh tiêu chuẩn phân phối của chúng tôi như một nguyên tắc quan trọng đối với tổ chức. Ban lãnh đạo cấp cao xem xét kĩ lưỡng mọi đối tác giao hàng và khách hàng trên cơ sở nhanh chóng để chắc chắn rằng các mục tiêu kinh doanh và lợi tức đầu tư được đảm bảo. Sự linh hoạt của chúng tôi trong các phương thức phân phối khiến chúng tôi trở thành duy nhất trong các giai đoạn khác nhau của chu kỳ giao hàng. Các phương pháp phân phối chính mà chúng tôi áp dụng là "Phương pháp phân phối thác nước cho các nhiệm vụ chính", "Phương pháp Agile và Scrum và khuôn khổ để phát triển sản phẩm chiến lược", "Mô hình phân phối theo hướng mục tiêu kinh doanh là sự kết hợp giữa mô hình phân phối thác nước và Agile“, và cuối cùng, một mô hình giao hàng tùy chỉnh có thể được thiết kế với kinh nghiệm của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Jobs by Invincix Vietnam

      ReactJs / NextJS / Full stack developer - Invincix Vietnam
Company Website: Invincix Vietnam