About FADO Global

FADO.vn - Sàn TMĐT xuyên biên giới ( Cross-Border E-Commerce ) hàng đầu tại Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng giao thương, mua sẳm sản phẩm chất lượng từ các nước Mỹ - Đức - Nhật - Anh về Việt Nam.

Jobs by FADO Global

      Front End Supervisor - FADO Global | Mua Sắm Từ Mỹ, Đức, Nhật, Úc
Company Website: FADO Global