About ABeam Consulting Vietnam

Được thành lập vào tháng 6 năm 2018, ABeam Consulting Việt Nam (ABeam Việt Nam) có 70 chuyên gia tư vấn từ Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực SAP, S&O, DX. ABeam Consulting Việt Nam là một thành viên của ABeam Consulting Ltd. tại Nhật Bản. ABeam Consulting chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn về chuyển đổi nhằm tạo ra lợi thế chiến lược, cải tiến quy trình kinh doanh, thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cho các công ty đa quốc gia cũng như các công ty bản địa hàng đầu trên toàn thế giới. ABeam hợp tác với khách hàng để nghiên cứu và giải quyết những thách thức thực tế trong hoạt động kinh doanh, bằng các giải pháp kết hợp thông lệ hoạt động tối ưu nhất trong ngành với chuyên môn về kỹ thuật. Phương pháp tiếp cận thực tế của ABeam đảm bảo mang đến giá trị thực tế cho khách hàng một cách nhanh chóng. Với trụ sở chính tại Tokyo, ABeam hiện đang có hơn 6.900 chuyên gia, phục vụ hơn 700 khách hàng trên khắp châu Á, châu Mỹ và châu Âu. ******* Established in June 2018, ABeam Vietnam has 70 consultants including Japanese expert and Vietnamese consultants in SAP, S&O, DX. Consolidated with ABeam Consulting Ltd. in Japan, is present in 13 countries and 28 offices. A global consulting, technology and outsourcing services, the Group reported 2016 global revenues of JPY 71.6 billion. ABeam Consulting provides business transformation services that create strategic advantages, improve business processes, leverage technology innovation, and enhance organizational performance for leading multinational and domestic companies worldwide. ABeam partners with clients to diagnose and solve their real challenges with solutions that combine industry and operational best practices with technical expertise. Pragmatic approaches ensure that clients gain measurable value more quickly. Headquartered in Tokyo, ABeam's 6,900 professionals serve clients throughout Asia, the Americas, and Europe.

Jobs by ABeam Consulting Vietnam

      Data Management & Analytics Manager - ABeam Consulting Vietnam
      Strategies & Business Consultant/Senior Consultant - ABeam Consulting Vietnam
Company Website: ABeam Consulting Vietnam