Chuyên viên Quan hệ công chúng là gì? Nhiệm vụ chuyên viên Quan hệ công chúng là gì?

Chuyên viên Quan hệ công chúng là gì?

Chuyên viên quan hệ công chúng, còn được gọi là cán bộ truyền thông, là người giữ nhiệm vụ kết nối giữa tổ chức, doanh nghiệp với thế giới bên ngoài. Họ đảm bảo rằng các thông tin chính xác về tổ chức, doanh nghiệp, khách hàng, sản phẩm hoặc người sử dụng lao động được các đối tượng công chúng biết đến.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

• Duy trì thông tin liên lạc giữa tổ chức và khách hàng của họ để tăng cường hiểu biết và uy tín.
• Xây dựng, biên tập và phân phối bản thông tin định kì để công bố các hoạt động, phát hành thông cáo báo chí để giới thiệu các hoạt động của tổ chức.
• Theo dõi sát tin tức, báo chí và các phương tiện truyền thông khác, lưu ý xu hướng của dư luận.
• Giúp người sử dụng lao động hiểu ý kiến dư luận và phản biện chính sách.
• Gặp gỡ báo chí và đại diện công chúng để giới thiệu các đặc điểm của tổ chức.
• Tham gia vào các sự kiện để quảng bá cho tổ chức, doanh nghiệp.
• Biên soạn các bài giới thiệu đặc biệt, báo cáo hoặc tờ rơi thông tin.
• Duy trì trung tâm thông tin và tổ chức các hoạt động quan hệ cộng đồng.

Năng lực thiết yếu: Năng lực ngôn ngữ.

Năng lực bổ sung: Năng lực làm việc với con người.

Học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương; Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Con đường học tập:

Lựa chọn 1:

• Theo học Trung cấp chuyên ngành Quan hệ công chúng.
• Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH.

Lựa chọn 2:

• Theo học CĐ chuyên ngành Quan hệ công chúng.
• Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH.

Lĩnh vực chuyên sâu:

• Quản trị khủng hoảng.
• Quan hệ Chính phủ (vận động hành lang).
• Chủ đầu tư và các mối quan hệ tài chính.
• Truyền thông tiếp thị.
• Quan hệ với giới truyền thông.
• Chuẩn bị các ấn phẩm.
• Các chiến dịch quảng bá.
• Sự kiện xúc tiếnđặc biệt.

Ví dụ về nơi làm việc:

• Bộ phận truyền thông của doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ. Ví dụ như hầu hết các doanh nghiệp lớn hiện nay đều có bộ phận quan hệ cộng đồng doanh nghiệp.
• Các doanh nghiệp dịch vụ quan hệ công chúng. Các doanh nghiệp này được các tổ chức thuê triển khai thực hiện các sự kiện đặc biệt như ra mắt sản phẩm, hội nghị…

Ví dụ các trường có đào tạo trong nước:

• ĐH Đại Nam.
• ĐH Hòa Bình.
• ĐHQG Hà Nội – ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn.
• ĐHQG TpHCM – ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn.
• ĐH Văn Lang.
• CĐN Công nghệ cao Hà Nội.
• ĐHQG Tp HCM – ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn.
• ĐH Văn Lang.
• CĐN Công nghệ cao Hà Nội.