Chuyên gia bảo vệ môi trường là gì? Nhiệm vụ chủ yếu chuyên gia bảo vệ môi trường.

Chuyên gia bảo vệ môi trường là gì?

Chuyên gia bảo vệ môi trường nghiên cứu, đánh giá và quản lí tác động của các hoạt động của con người đối với môi trường tự nhiên và nhân tạo. Họ áp dụng chuyên môn vào quản lí ô nhiễm, quản lí chất thải, ứng phó với biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt, thoái hóa các nguồn lực tự nhiên. Họ xây dựng các kế hoạch, giải pháp để bảo vệ, bảo tồn, phục hồi, giảm thiểu tác hại tới môi trường.

Chuyên gia bảo vệ môi trường rừng

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

 • Nghiên cứu, thử nghiệm, thu thập mẫu, đi thực tế và phân tích các xét nghiệm để xác định nguồn gốc của các vấn đề về môi trường và khuyến nghị các giải pháp bảo vệ, kiểm soát và phục hồi.
 • Kiểm tra và đánh giá tác động môi trường của các hoạt động, qui trình hiện tại; đánh giá tác động môi trường của các hoạt động, đề xuất, dự án và hướng phát triển tương lai.
 • Phát triển và điều phối việc thực hiện những hệ thống quản lí môi trường để giúp
 • các tổ chức kiểm soát tác động môi trường do các hoạt động của họ.
 • Tư vấn và hỗ trợ kĩ thuật cho các tổ chức để giải quyết hài hòa vấn đề môi trường và tổn thất tài chính.
 • Đánh giá mức độ chấp nhận của xã hội đối với các quyết định và hướng dẫn về môi trường của Nhà nước, xác định vi phạm và mức độ cam kết giải quyết vi phạm.
 • Phát triển các kế hoạch bảo tồn thiên nhiên.
 • Chuẩn bị báo cáo và tài liệu nghiên cứu.

Năng lực thiết yếu: Năng lực phân tích – logic.

Năng lực bổ sung: Năng lực thể chất – cơ khí.

Học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp THCS,THPT hoặc tương đương.

Con đường học tập:

Đối với tốt nghiệp THCS hoặc tương đương:

 • Theo học TC chuyên ngành BVMT đô thị, BVMT công nghiệp, BVMT biển, Vi sinh-hóa sinh, Xử lí dầu tràn trên biển, Xử lí rác thải hoặc TC chuyên ngành Bảo hộ lao động và môi trường, Công nghệ kĩ thuật môi trường, Công nghệ kĩ thuật tài nguyên nước, Xử lí chất thải công nghiệp và y tế, Quản lí tài nguyên và môitrường.
 • Học tiếp lên CĐ, ĐH, sau ĐH các chuyên ngành tương ứng với Công nghệ kĩ thuật tài nguyên nước, Công nghệ kĩ thuật môi trường, Kĩ thuật môi trường, Quản
 • lí tài nguyên và môi trường, Khoa học môi trường.

Đối với tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:

Lựa chọn 1:

(Như tốt nghiệp THCS hoặc tương đương)

Lựa chọn 2:

 • Theo học CĐ chuyên ngành BVMT đô thị, BVMT công nghiệp, BVMT biển, Vi sinh- hóa sinh, Xử lí dầu tràn trên biển, Xử lí rác thải hoặc CĐ chuyên ngành Công nghệ kĩ thuật tài nguyên nước, Công nghệ kĩ thuật môi trường.
 • Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH chuyên ngành Công nghệ kĩ thuật môi trường,
 • Kĩ thuật môi trường, Quản lí tài nguyên và môi trường, Khoa học môi trường.

Lựa chọn 3:

 • Theo học ĐH chuyên ngành Công nghệ kĩ thuật môi trường, Kĩ thuật môi trường, Quản lí tài nguyên và môi trường, Khoa học môi trường.
 • Có thể học tiếp lên sau ĐH.

Lĩnh vực chuyên sâu:

 • Khoa học môi trường.
 • Khoa học đất.
 • Công nghệ kĩ thuật môi trường.
 • Kĩ thuật môi trường.
 • Kiểm soát và BVMT.
 • Kinh tế tài nguyên và môi trường.
 • Kinh tế tài nguyên thiên nhiên.
 • Quản lí đất đai.
 • Quản lí tài nguyên và môi trường.
 • Quản lí chất thải.
 • BVMT đô thị.
 • BVMT công nghiệp.
 • BVMT biển.
 • Xử lí sự cố tràn dầu.
 • Xử lí chất thải.

Ví dụ về nơi làm việc:

 • Các trung tâm, viện nghiên cứu.
 • Các tổ chức hàn lâm, trường ĐH, CĐ.
 • Các cơ quan Nhà nước.
 • Các công ty tư vấn kĩ thuật tư nhân.
 • Các nhà máy và xí nghiệp có hệ thống kiểm soát ô nhiễm và quản lí chất thải.
 • Các tổ chức BVMT.

Ví dụ các trường có đào tạo trong nước:

 • TC Kinh tế tài nguyên và môi trường.
 • CĐ Sơn La.
 • TC Nông Lâm nghiệp Phú Thọ.
 • CĐ Kinh tế kĩ thuật (ĐHQG Hà Nội).
 • ĐH Bách Khoa Hà Nội.
 • ĐH Thái Nguyên – ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông.
 • TC Kĩ thuật Nông nghiệp TpHCM.
 • CĐ Cần Thơ.
 • CĐ cộng đồng Vĩnh Long.
 • ĐH Lâm Nghiệp (Cơ sở 2 – Đồng Nai).
 • ĐH Cần Thơ.
 • ĐH Tài nguyên và Môi trường TpHCM.
 • CĐ Kinh tế Kĩ thuật Nghệ An.
 • CĐ Kinh tế kĩ thuật Nghệ An.
 • ĐH Hà Tĩnh.
 • ĐH Hồng Đức.
 • ĐH Nông Lâm (ĐH Huế).