Category Archives: Website

Tổng quan lưu lượng truy cập Traffic thethao247.vn

Tổng số lượt truy cập mỗi tháng: 6136224Thời lượng truy cập trung bình: 00:07:47Lượt truy cập trang: 2.893Tỷ lệ thoát: 49.92% Viet Nam: 5877419 / 95.78%United States: 141026 / 2.3%Germany: 24130 / 0.39%New Zealand: 14296 / 0.23%Czech Republic: 11135 / 0.18%Other: 68725 / 1.12% Organic Search: 3617897 / 58.96%Social: 512025 / 8.34%Direct: 1436384 / 23.41%Mail: […]

Tổng quan lưu lượng truy cập Traffic tradingview.com

Tổng số lượt truy cập mỗi tháng: 193081606Thời lượng truy cập trung bình: 00:03:56Lượt truy cập trang: 2.536Tỷ lệ thoát: 54.04% India: 23552824 / 12.2%United States: 19936198 / 10.33%Turkey: 10152552 / 5.26%Russian Federation: 9348896 / 4.84%United Kingdom: 7312353 / 3.79%Other: 122761285 / 63.58% Search Ads: 50608 / 0.03%Organic Search: 21822172 / 11.3%Social: 7863621 / 4.07%Direct: […]

Tổng quan lưu lượng truy cập Traffic xosodaiphat.com

Tổng số lượt truy cập mỗi tháng: 77289993Thời lượng truy cập trung bình: 00:00:11Lượt truy cập trang: 1.505Tỷ lệ thoát: 6.44% Viet Nam : 76870364 / 99.46%Cambodia: 145753 / 0.19%United States: 93422 / 0.12%United Kingdom: 30801 / 0.04%Hong Kong: 28788 / 0.04%Other: 115934 / 0.15% Organic Search: 54797793 / 70.9%Social: 40718 / 0.05%Direct: 22394051 / […]

Tổng quan lưu lượng truy cập Traffic truyenfull.vn

Tổng lưu lượng truy cập Traffic trên máy tính để bàn và thiết bị di động truyenfull.vn Tổng số lượt truy cập mỗi tháng: 34078605Thời lượng truy cập trung bình: 00:24:47Lượt truy cập trang: 10.203Tỷ lệ thoát: 21.93% Lưu lượng truy cập theo quốc gia Viet Nam: 31230417 / 91.64% United States: 2072594 / 6.08% […]

Tổng quan lưu lượng truy cập Traffic metruyenchu.com

Tổng lưu lượng truy cập Traffic trên máy tính để bàn và thiết bị di động metruyenchu.com Tổng số lượt truy cập mỗi tháng: 11200657Thời lượng truy cập trung bình: 00:27:55Lượt truy cập trang: 10.467Tỷ lệ thoát: 28.63% Lưu lượng truy cập theo quốc gia Viet Nam: 9564377 / 85.39% United States: 1156455 / 10.32% […]

Tổng quan lưu lượng truy cập Traffic Facebook

Tổng số lượt truy cập mỗi tháng: 21145714463Thời lượng truy cập trung bình: 00:10:03Lượt truy cập trang: 8,464Tỷ lệ thoát: 32,72% Hoa Kỳ: 4706822542 / 22,26%Việt Nam: 871562296 / 4,12%Brazil: 835919366 / 3,95%Ba lan: 832430937 / 3,94%Vương quốc Anh: 798994638 / 3,78%Khác: 13099770109 / 61,95% Search Ads: 14766166 / 0.07%Organic Search: 2423686457 / 11.46%Social: 423156057 […]