jQuery reload page: Cách làm mới trang bằng jQuery

Sử dụng phương pháp location.reload() JavaScript Bạn có thể chỉ cần sử dụng phương pháp location.reload() JavaScript để làm mới hoặc tải lại trang. Phương thức này tùy chọn chấp nhận một tham số Boolean true hoặc false. Nếu tham số true được chỉ định, nó làm cho trang luôn được tải lại từ máy … Đọc tiếp

Cách sửa lỗi Access denied for user ‘root’@’localhost’

Access denied for user ‘root’@’localhost’ Hầu hết người dùng MySQL gặp phải LỖI 1698 (28000): Access denied for user ‘root’@’localhost’. Thông báo lỗi này thường xuất hiện đối với các cài đặt mới MySQL khi đang kết nối với MySQL bằng “user root“. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách nhanh chóng giải quyết … Đọc tiếp

CSDL là gì? Thành phần cơ sở dữ liệu CSDL

CSDL là gì? CSDL tên gọi khác cơ sở dữ liệu là một tập hợp có tổ chức của thông tin có cấu trúc hoặc dữ liệu, thường được lưu trữ dưới dạng điện tử trong một hệ thống máy tính. CSDL thường được kiểm soát bởi hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS. … Đọc tiếp

Get checked checkbox jQuery – Cách kiểm tra hộp kiểm có được chọn hay không bằng jQuery

Sử dụng phương pháp & bộ chọn jQueryprop():checked Phần sau đây mô tả cách theo dõi trạng thái của hộp kiểm (Get checked checkbox jQuery) cho dù nó có được chọn hay không sử dụng phương pháp jQuery cũng như bộ chọn.prop():checked Sử dụng phương pháp jQueryprop() Phương pháp jQuery cung cấp một cách đơn … Đọc tiếp

Get URL PHP – Cách lấy URL trang hiện tại trong PHP

Cách lấy URL trang hiện tại trong PHP (Get URL PHP) Để lấy URL của trang hiện tại (Get URL PHP), PHP cung cấp một biến superglobal $ _SERVER . $ _SERVER là một biến tích hợp sẵn của PHP, được sử dụng để lấy URL của trang hiện tại. Nó là một biến superglobal luôn có sẵn trong … Đọc tiếp

Redirect jQuery – Cách Redirect trang website bằng jQuery

Vì mục đích nào đó bạn muốn sử dụng JavaScript để chuyển hướng một trang web. Bạn có thể sử dụng Redirect jQuery hoặc JavaScript đơn giản để thực hiện công việc. Có thể là thứ hai nếu đó là yêu cầu chuyển hướng tức thì. Cách Redirect bằng JavaScript jQuery là không cần thiết và window.location.replace … Đọc tiếp

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0