Blog - Page 2 of 39 - DiziBrand.com

Bài viết gần đây

Kĩ sư và kĩ thuật viên công nghệ sinh học là gì? Ví dụ về trường có đào tạo nghề Kĩ sư và kĩ thuật viên công nghệ sinh học

Kĩ sư và kĩ thuật viên công nghệ sinh học là gì? Kĩ sư công nghệ sinh học áp dụng các nguyên tắc sinh học ở cấp độ “công nghiệp” để kiểm soát, cải tiến và quản lí các quá trình biến đổi về mặt sinh học tồn tại trong tự nhiên như sự lên … Đọc tiếp

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0