Biên tập viên nhà xuất bản là gì? Con đường học tập biên tập viên nhà xuất bản?

Biên tập viên nhà xuất bản là gì?

Biên tập viên làm việc với các tác giả, giúp họ trình bày tác phẩm của họ một cách lôi cuốn, chỉnh sửa và hoàn thiện bản thảo. Ngày nay, với sự phát triển của internet, ngành xuất bản cũng được mở rộng. Các biên tập viên cũng tham gia xây dựng nội dung trên mạng và kiểm tra xem các nội dung này có sử dụng ngôn ngữ chính xác và trình bày mộtcách hấp dẫn hay không.

Nghề biên tập viên

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

• Quyết định về vấn đề xuất bản sản phẩm phù hợp với các chính sách và hướng dẫn của nhà xuất bản.
• Đọc bản thảo để đảm bảo văn phong và ngôn ngữ được sử dụng một cách chính xác.
• Quản lí công việc hàng ngày của báo chí; tạp chí, các tài liệu cần xuất bản.
• Xác định các chủ đề, sự kiện và câu chuyện có liên quan, phân công công việc cho biên tập viên cấp dưới, các phóng viên và nhiếp ảnh gia để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của nhóm.
• Viết các bài báo và bài xã luận về các chủ đề cụ thể.

Năng lực thiết yếu: Năng lực ngôn ngữ.

Năng lực bổ sung: Năng lực làm việc với con người.

Học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương; Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Con đường học tập:

Đối với tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

• Theo học TC chuyên ngành Xuất bản, Quản lí xuất bản phẩm; chuyên ngành Phát hành xuất bản phẩm.
• Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH.

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Lựa chọn 1:

• Theo học CĐ chuyên ngành Kinh doanh xuất bản phẩm; chuyên ngành Phát hành xuất bản phẩm; chuyên ngành báo chí.
• Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH.

Lựa chọn 2:

• Theo học ĐH chuyên ngành Xuất bản, Kinh doanh xuất bản phẩm.
• Có thể học tiếp lên sau ĐH.

Lĩnh vực chuyên sâu:

• Biên tập sách.
• Biên tập tạp chí.
• Biên tập báo.
• Biên tập trên Internet.

Ví dụ về nơi làm việc:

• Các nhà xuất bản.
• Các phòng ban phụ trách công việc xuất bản của các trường ĐH.
• Báo.
• Tạp chí.
• Các doanh nghiệp kinh doanh mạng thông tin internet.

Ví dụ các trường có đào tạo trong nước:

• HV Báo chí Tuyên truyền.
• ĐH Văn hóa Hà Nội.
• CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang.
• CĐ Văn hóa Nghệ thuật Tp HCM.
• ĐH Văn Hóa TpHCM.
• CĐ Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng.