Bác sĩ Thú y là gì? Ví dụ về các trường có đào tạo nghề Bác sĩ Thú y

Bác sĩ Thú y là gì?

Bác sĩ Thú y là áp dụng các nguyên tắc y học để điều trị và kiểm soát dịch bệnh trong gia súc gia cầm và vật nuôi. Họ tiến hành nghiên cứu, cải tiến, phát triển các khái niệm, học thuyết và phương pháp hoạt động, và áp dụng các kiến thức y khoa vào lĩnh vực thú y.

Bác sĩ thú y

Nhiệm vụ chủ yếu Bác sĩ Thú y gồm:

 • Nghiên cứu, cải tiến và phát triển các khái niệm, học thuyết và phương pháp hoạt động thú y.
 • Tiến hành kiểm tra và chẩn đoán bệnh và tổn thương trên động vật.
 • Quản lí và thực hiện việc điều trị thú y bằng phẫu thuật hoặc dùng thuốc.
 • Thử nghiệm trên bò sữa và đàn vật nuôi khác, tiêm chủng phòng bệnh trên động
 • vật.
 • Tư vấn về chăm sóc và chăn nuôi gia súc.
 • Kiểm tra chất lượng, độ tinh khiết và an toàn thực phẩm được làm toàn bộ hoặc một phần từ nguyên liệu có nguồn gốc động vật dùng cho người.
 • Hỗ trợ về dịch tễ học, X-quang và giám sát khác về thú y.
 • Chuẩn bị tài liệu và báo cáo khoa học.

Năng lực thiết yếu: Năng lực phân tích – logic.

Năng lực bổ sung: Năng lực thể chất – cơ khí.

Học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương.

Con đường học tập Bác sĩ Thú y:

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương:

 • Theo học TC chuyên ngành Thú y, Sản xuất thuốc thú y, Sản xuất thuốc thủy y, Dược thú y.
 • Có thể học tiếp lên sau ĐH.
 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Lựa chọn 1:

 • Theo học CĐ chuyên ngành Thú y, Sản xuất thuốc thú y, Sản xuất thuốc thủy y, Dịch vụ Thú y.
 • Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH.

Lựa chọn 2:

 • Theo học ĐH chuyên ngành Thú y.
 • Có thể học tiếp lên sau ĐH.

Lĩnh vực chuyên sâu Bác sĩ Thú y:

 • Thú y.
 • Dược thú y.
 • Sản xuất thuốc thú y.
 • Sản xuất thuốc thú y.
 • Dịch vụ thú y.

Ví dụ về nơi làm việc Bác sĩ Thú y:

 • Làm việc trong bệnh viện thú y.
 • Làm việc trong các viện nghiên cứu chuyên ngành khác nhau của khoa học thú y.
 • Làm việc trong nhà máy sữa, các công ty dược phẩm, trang trại gia cầm và trang trại nuôi heo.
 • Làm việc trong phòng khám thú y tư nhân.

Ví dụ các trường có đào tạo Bác sĩ Thú y trong nước:

 • ĐH Tây Nguyên.
 • TC kỹ thuật nông nghiệp.
 • ĐH Trà Vinh.
 • ĐH Nông lâm TpHCM.
 • ĐH Tiền Giang.
 • HV Nông nghiệp Hà Nội.
 • ĐH Thái nguyên – ĐH Nông Lâm.
 • CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ.