Authenticator là gì? Đặc trưng Authenticator

Authenticator là gì?

Authenticator tạo ra mã xác thực 2 yếu tố ngay trong trình duyệt của bạn. Trình xác thực tạo mã xác thực hai yếu tố (2FA) trong trình duyệt. Authenticator sử dụng nó để thêm một lớp bảo mật bổ sung cho các tài khoản trực tuyến.

Luôn giữ một bản sao lưu các bí mật của bạn ở một vị trí an toàn.

Việc mã hóa bí mật của bạn rất được khuyến khích, đặc biệt nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google.

Đặc trưng Authenticator

 • Thêm tài khoản bằng cách quét mã QR
 • Tìm kiếm tài khoản của bạn bằng cách nhấn “/”
 • Được dịch sang hơn mười ngôn ngữ
 • Mã hóa bí mật của bạn bằng mật khẩu
 • Sao lưu bí mật của bạn vào một tệp, Google Drive, Microsoft OneDrive hoặc Dropbox
 • Đồng bộ hóa bí mật của bạn với Tài khoản Google
 • Nhập dữ liệu từ Ứng dụng di động chính thức của Google Authenticator
 • Mã nguồn mở

Hỗ trợ Authenticator

 • TOTP
 • HOTP
 • Steam Guard
 • Blizzard Authenticator

Phiên bản Authenticator 6.3.2

Tên ứng dụngAuthenticator
Phiên bản6.3.2
Ngày cập nhật19 tháng 5, 2021
Kích thước3.8 MB
Ngôn ngữ34 ngôn ngữ
Lượt tải10.000.000+
Nhà phát triểnauthenticator.cc

Để tải xuống Authenticator, hãy nhấp vào nút tải xuống ở dưới để bắt đầu quá trình tải.